Miha Mohor

miha mohor
Profesor slovenščine in angleščine, dolgoletni praktik, knjižničar, mentor literarnih krožkov, šolskih glasil in mladih bralcev je eden najbolj vztrajnih, vidnih in ključnih delavcev na področju spodbujanja bralne pismenosti mladega človeka v slovenskem prostoru. Neposredno ali posredno je prispeval k bralni vzgoji več generacij bralcev in mentorjev branja.

Strokovno je sodeloval pri posodabljanju pouka slovenskega jezika in književnosti ter izbirnih predmetov, ki spodbujajo branje, in za to leta 1998 prejel nagrado Republike Slovenije za uspešno delo na področju šolstva. V slovenskem prostoru je prepoznavno deloval na področju spodbujanju prostočasnega branja in razvijanja bralne kulture ter ključno prispeval k strokovnemu razvoju Bralne značke in njeni promociji doma in po svetu. Njen član je vse od leta 1985 in je vse skozi med snovalci svežih razvojnih programskih premislekov in različnih gradiv. V letošnjem letu je uredil knjigo Partljič.doc in osnoval tudi MEGA kviz S knjigo v svet, ob 60-letnici Bralne značke. O svojem strokovnem delu in bogatih praktičnih izkušnjah objavlja prispevke v mladinski in strokovni periodiki, predava mentorjem na seminarjih in drugih izobraževalnih oblikah. Njegova bibliografija obsega več kot 400 enot – samostojnih publikacij, zbornikov, strokovnih člankov in drugih gradiv, pri katerih je naveden kot avtor, soavtor, urednik, mentor idr.

 
 

Novice

Nagrada in priznanja Slovenske sekcije IBBY

News image

Slovenska sekcija IBBY bo na Slovenskem knjižnem sejmu pod...

več...

Junijsko praznovanje mednarodnega dneva knjig za otroke

News image

V četrtek, 3. junija, ob 18. uri smo na vrtu Lili Novy Dru...

več...

2. april 2021 – mednarodni dan knjig za otroke

News image

Letošnjo poslanico in plakat je pripravila Ameriška sekcija ...

več...

Bralno spodbujevalna akcija ob 2. aprilu

News image

Slovenska sekcija IBBY spodbuja praznovanje 2. aprila oz. ra...

več...

Andersenova in druge nagrade IBBY 2020

News image

Andersenovi nagrajenki in nagrajenci drugih dveh IBBY nagrad...

več...